شركت عمران بهدشت چمستان


جدول مشخصات کلی موضوع فعالیت  مدیریت و اجرای مجتمع گردشگری-فرهنگی و تفریحی بهدشت چمستان
تاریخ تاسیس 1390
 تاریخ پیوستن به گروه  1390
 میزان سرمایه اولیه 1 میلیارد ریال
میزان سرمایه فعلی  165میلیارد ریال
 • پروژه مجتمع گردشگری-فرهنگی و تفریحی بهدشت چمستان ، پروژه عظیمی است که در استان مازندران در دست اجرا است . با توجه به حجم عظیم پروژه و نیاز به حضور دائمی نیروهای متخصص در اجرای این پروژه، ضرورت عدم تمرکز و افزایش سرعت پیشرفت کار، شرکت عمران و توسعه شاهد به دنبال مطالعات گسترده، تصمیم به تاسیس یک شرکت پروژه محور برای تصدی و اجرای این پروژه بنام شرکت عمران بهدشت چمستان گرفت
 • به دنبال این تصمیم ، در اسفند ماه سال 1390 شرکت عمران بهدشت چمستان به ثبت رسید، و با واگذاری نیمه شرقی املاک بهدشت که به عنوان محل اجرای پروژه تغییر کاربری یافته است ، عملاً پروژه عظیم مجتمع گردشگری-فرهنگی بهدشت چمستان به این شرکت جدید واگذار شد. همان طور که ذکر شد ، هدف از تاسیس این شرکت افزایش درجه عدم تمرکز و سرعت بخشیدن به اجرای این پروژه عظیم بوده است.


  در مطالعات مقدماتی طراحی پروژه، شرکت به این نتیجه رسید که مجتمع گردشگری-فرهنگی فقط در بخشی از املاک مورد نظر اجرا شود. و پس از اجرا وآغاز بهره برداری و افزایش تقاضا برای خدمات به این مجموعه، بقیه املاک در قالب طرح توسعه مورد استفاده قرار گیرد.

 • آدرس پروژه : شهرستان نور، شهر چمستان،كيلو متر 2 جاده چمستان به آمل شركت عمران بهدشت چمستان
 • آدرس دفتر: تهران ، خيابان شهيد مطهري ، شماره 304
 • تلفن: 5-44628460-011 دورنگار: 44628464-011 كد پستي : 1588643315
 • آدرس پست الكترونيكي : behdasht@omranshahed.com
 • The Project Address: Omran Behdasht-e Chamestan , KM 2 Chamestan Road Amol , Chamestan ,Noor , Iran
 • Office : No.304, First Floor, Shahid Motahari Ave,Tehran, Iran
 • Fax: 011- 44628464 Zip Coad : 1588643315 Tel: 011-44628460-5