شركت عمران بهدشت چمستان


جدول مشخصات کلی موضوع فعالیت  مدیریت و اجرای مجتمع گردشگری و تفریحی بهدشت چمستان
تاریخ تاسیس 1390
 تاریخ پیوستن به گروه  1390
 میزان سرمایه اولیه 1 میلیارد ریال
میزان سرمایه فعلی  165میلیارد ریال
 • پروژه مجتمع گردشگری و تفریحی بهدشت چمستان ، پروژه عظیمی است که در استان مازندران در دست اجرا است . با توجه به حجم عظیم پروژه و نیاز به حضور دائمی نیروهای متخصص در اجرای این پروژه، ضرورت عدم تمرکز و افزایش سرعت پیشرفت کار، شرکت عمران و توسعه شاهد به دنبال مطالعات گسترده، تصمیم به تاسیس یک شرکت پروژه محور برای تصدی و اجرای این پروژه بنام شرکت عمران بهدشت چمستان گرفت
 • به دنبال این تصمیم ، در اسفند ماه سال 1390 شرکت عمران بهدشت چمستان به ثبت رسید، و با واگذاری نیمه شرقی املاک بهدشت که به عنوان محل اجرای پروژه تغییر کاربری یافته است ، عملاً پروژه عظیم مجتمع گردشگری بهدشت چمستان به این شرکت جدید واگذار شد. همان طور که ذکر شد ، هدف از تاسیس این شرکت افزایش درجه عدم تمرکز و سرعت بخشیدن به اجرای این پروژه عظیم بوده است.

  در مطالعات مقدماتی طراحی پروژه، شرکت به این نتیجه رسید که مجتمع گردشگری فقط در بخشی از املاک مورد نظر اجرا شود. و پس از اجرا وآغاز بهره برداری و افزایش تقاضا برای خدمات به این مجموعه، بقیه املاک در قالب طرح توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
 • این اراضی که مساحتی حدود 380 هکتار دارد به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم شد، از این رو نیمه شرقی املاک به مساحت نزدیک به 200 هکتار به پروژه اختصاص یافته و نسبت به گرفتن مجوز برای تغییر کاربری آن اقدام شده است. نیمه غربی املاک که در فاز توسعه این مجموعه است، در همان وضعیت موجود باقی مانده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. بدین ترتیب به دنبال انتقال قطعی مالکیت نیمه شرقی املاک به شرکت عمران بهدشت چمستان، مدیریت نیمه غربی املاک هم که در مالکیت عمران و توسعه شاهد است، به منظور بهره برداری در وضع موجود، به شرکت مزبور واگذار شد.

  شرکت عمران بهدشت چمستان فعالیت خود را با انجام مطالعات گسترده به منظور تامین مالی جهت اجرای پروژه و فراهم نمودن مقدمات ساخت و ساز این پروژه بزرگ آغاز کرده است.
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
نام اعضا سمت اطلاعات فردی
حسن سمائی رئیس هیات مدیره
سید احمد عطشانی نایب رئیس
محمد گرمسیری عضو هیات مدیره كليك كنيد
 محمد رضا بخشنده مدیرعامل  کلیک کنید


 • آدرس پروژه : شهرستان نور، شهر چمستان،كيلو متر 2 جاده چمستان به آمل شركت عمران بهدشت چمستان
 • آدرس دفتر: تهران ، خيابان شهيد مطهري ، شماره 304
 • تلفن: 5-44628460-011 دورنگار: 44628464-011 كد پستي : 1588643315
 • آدرس پست الكترونيكي : behdasht@omranshahed.com
 • The Project Address: Omran Behdasht-e Chamestan , KM 2 Chamestan Road Amol , Chamestan ,Noor , Iran
 • Office : No.304, First Floor, Shahid Motahari Ave,Tehran, Iran
 • Fax: 011- 44628464 Zip Coad : 1588643315 Tel: 011-44628460-5